Приклад осьового та орбітального руху, і дії віддавання та приймання

Примітка 19. До підрозділу “2.1.3.3. Двоступенева структура Первісного образу і двоступенева структура існування

Наприклад, Земля обертається по орбіті навколо Сонця, обертаючись довкола своєї осі, а електрони обертаються навколо ядра атома, водночас здійснюючи своє обертання (спін). При цьому осьовий рух зумовлений внутрішньою дією віддавання та приймання, а орбітальний рух — зовнішньою дією віддавання та приймання.