Філософія Об’єднання

Передмова
Глава 1. Теорія Первісного образу
Розділ 1. Зміст Первісного образу
1.1. Божественний образ
1.1.1. Сонсан і хьонсан
1.1.1.1. Сонсан (первісний сонсан)
1.1.1.1.1. Первісний сонсан і предмети творіння
1.1.1.1.2. Внутрішня структура первісного сонсан
а) Внутрішній сонсан
б) Внутрішній хьонсан
в) Принципове та біблійне обґрунтування «внутрішнього хьонсан»
1.1.1.2. Хьонсан (первісний хьонсан)
1.1.1.2.1. Первісний хьонсан і предмети творіння
1.1.1.2.2. Первісний хьонсан і наука
1.1.1.2.3. Первісний хьонсан та енергія
1.1.1.3. Відмінність між сонсан і хьонсан
1.1.2. Янсон та имсон
1.1.2.1. Янсон та имсон також є дуальними властивостями
1.1.2.2. Зв’язок між янсон та имсон і чоловіком та жінкою
1.1.2.3. Янсон та имсон як атрибути сонсан і хьонсан та розв’язання актуальних проблем
1.1.3. Індивідуальний образ
1.1.3.1. Що таке індивідуальний образ?
1.1.3.2. Індивідуальний та універсальний образи
1.1.3.3. Індивідуальний образ і мутація
1.1.3.4. Індивідуальний образ і навколишнє середовище
1.1.3.5. Гідність людської особистості
Розділ 2. Структура Первісного образу
2.1. Дія віддавання та приймання і чотирьохпозиційна основа
2.2. Типи чотирьохпозиційних основ
2.2.1. Внутрішня чотирьохпозиційна основа, що зберігає ідентичність
2.2.2. Зовнішня чотирьохпозиційна основа, що зберігає ідентичність
2.2.3. Внутрішня чотирьохпозиційна основа для розвитку
2.2.3.1. Центр = мета
2.2.3.2. Суб’єкт = внутрішній сонсан
2.2.3.2.1. Що таке внутрішній сонсан?
2.2.3.2.2. Внутрішній сонсан — це єдність фізичної і духовної душі
2.2.3.3. Об’єкт = внутрішній хьонсан
2.2.3.3.1. Що таке внутрішній хьонсан?
2.2.3.3.2. Внутрішній хьонсан — це своєрідна (духовна) форма
2.2.3.4. Внутрішня дія віддавання та приймання
2.2.3.4.1. Що таке внутрішня дія віддавання та приймання?
2.2.3.4.2. Оперування ідеями
2.2.3.4.3. Оперування ідеями — це дія віддавання та приймання
2.2.3.4.4. Типи дії віддавання та приймання
2.2.3.4.5. Мислення — це теж порівняльний тип дії віддавання та приймання
2.2.3.4.6. Мета є центром
2.2.3.5. Результат = задум
2.2.3.5.1. Що таке результат?
2.2.3.5.2. Логос як задум
2.2.3.5.3. Логос — це задум
2.2.3.6. Резюме пояснення внутрішньої чотирьохпозиційної основи для розвитку
2.2.3.6.1. Центр у внутрішній чотирьохпозиційній основі для розвитку
2.2.3.6.2. Суб’єкт у внутрішній чотирьохпозиційній основі для розвитку
2.2.3.6.3. Об’єкт у внутрішній чотирьохпозиційній основі для розвитку
2.2.3.6.4. Внутрішня дія віддавання та приймання
2.2.3.6.5. Результат у внутрішній чотирьохпозиційній основі для розвитку
2.2.4. Зовнішня чотирьохпозиційна основа для розвитку
2.2.4.1. Що таке зовнішня чотирьохпозиційна основа для розвитку?
2.2.4.2. Формується на базі внутрішньої чотирьохпозиційної основи для розвитку
2.2.4.3. Будь-яке творення проходить через дві стадії чотирьохпозиційної основи для розвитку
2.2.4.4. Складові елементи зовнішньої чотирьохпозиційної основи для розвитку
2.2.4.4.1. Суб’єкт = первісний сонсан
2.2.4.4.2. Об’єкт = первісний хьонсан
2.2.4.4.3. Зовнішня дія віддавання та приймання
2.2.4.4.4. Результат = предмет творіння
а) Що таке результат?
б) Відображення й зовнішня дія віддавання та приймання
в) Стосунки між Логосом і творінням
Глава 2. Онтологія
Розділ 2. Взаємопов’язане тіло
Глава 3. Теорія первісної природи людини
Глава 4. Аксіологія: теорія цінності
Глава 5. Теорія виховання
Розділ 2. Три форми виховання
Глава 7. Теорія мистецтва
Глава 8. Теорія історії
Глава 9. Епістемологія
Розділ 2. Епістемологія Об’єднання
Глава 10. Логіка
Примітки