Примітки

Глава 1. Теорія Первісного образу
Глава 2. Онтологія
Глава 3. Теорія первісної природи людини
Глава 4. Аксіологія: теорія цінності
Глава 5. Теорія виховання
Глава 6. Етика