Розділ 2. Принципове обґрунтування аксіології

Де в Принципі Об’єднання є обґрунтування аксіології? Відповідно до Принципу Об’єднання, людина об’єднує в собі сонсан і хьонсан та водночас має мету й бажання. Бажання, безперечно, є первісною природою, дарованою Богом («Виклад Принципу», 2019, с. 91). Крім того, і мета, і бажання мають двоїстість. На ґрунті цих фактів встановлюється аксіологія Об’єднання.

2.1. Сонсан і хьонсан та дуальна мета

Створеній людині надана певна мета творіння (Божа мета творення). Людина з цією метою творіння є тілом, яке гармонійно об’єднує в собі дуальні властивості (тобто духовне «я» і фізичне «я» та духовну душу й фізичну душу). Відповідно той факт, що людині надана мета творіння, означає, що мета надана як її сонсану, так і її хьонсану. Перша називається метою типу сонсан, а друга — метою типу хьонсан. У сукупності їх називають «дуальною метою». Вона означає «мету, яка відповідає дуальним властивостям».

В аксіології сонсан означає духовну душу, а хьонсан означає фізичну душу, тому мета типу сонсан є метою духовної душі, а мета типу хьонсан є метою фізичної душі. Отже, мета типу сонсан означає «вести життя істини, добра, краси та любові», що є метою духовної душі, а мета типу хьонсан означає «вести життя одягу, їжі, житла та сексу», що є метою фізичної душі.

2.2. Сонсан і хьонсан та дуальне бажання

Як уже згадувалося, людина об’єднує в собі сонсан і хьонсан, тобто є істотою з дуальною душею (духовна й фізична душа), тому людське бажання, так само як і мета, буває типу сонсан і типу хьонсан. Це називається «дуальним бажанням». Як і «дуальна мета», воно означає «бажання, яке відповідає дуальним властивостям». Бажання типу сонсан є бажанням духовної душі — прагненням до істини, добра, краси та любові, тоді як бажання типу хьонсан є бажанням фізичної душі — прагненням до одягу, їжі, житла та сексу.

2.3. Двоїста мета і двоїсте бажання

Відповідно до Принципу, людина є взаємопов’язаним тілом, яке має двоїсту мету: загальну та індивідуальну («Виклад Принципу», 2019, с. 55). Це означає, що і сонсан (духовна душа) має двоїсту мету — загальну та індивідуальну, і хьонсан (фізична душа) має загальну та індивідуальну мету. Це означає, що і в меті типу сонсан (меті духовної душі) є загальна та індивідуальна мета, і в меті типу хьонсан (меті фізичної душі) є загальна та індивідуальна мета. Бажання — це потяг душі до досягнення наданої мети. Відповідно є бажання досягти загальної мети і є бажання досягти індивідуальної мети. Перше називається бажанням реалізувати цінність, а друге — бажанням (шукати і) виявити цінність. У сукупності вони називаються «двоїстим бажанням цінності». Це означає, що бажання типу сонсан і бажання типу хьонсан містять двоїсте бажання реалізувати дуальну мету, тобто бажання реалізувати цінність і бажання виявити цінність. Отже, і в бажанні типу сонсан є бажання реалізувати цінність і бажання виявити цінність, і в бажанні типу хьонсан є бажання реалізувати цінність і бажання виявити цінність.

Розгляньмо тут двоїсту цінність у зв’язку з двоїстою метою і двоїстим бажанням. Подібно до того, як є двоїстість у меті і є двоїстість у бажанні, так само є двоїстість і в цінності. Це цінність реалізації та цінність пошуку. Цінність, яку потрібно реалізувати, або вже реалізована цінність, зумовлена бажанням реалізувати цінність, є «цінністю реалізації», а цінність, яку потрібно шукати, або вже виявлена цінність, зумовлена бажанням виявити цінність, є «цінністю пошуку». Отже, двоїста мета, двоїсте бажання і двоїста цінність перебувають у стосунках відповідності.

2.4. Походження бажання і мета творення

Заради чого існують людські бажання? Як згадувалося раніше, заради реалізації мети творення. Для Бога метою творення було отримати радість від об’єктів (людини та всього сущого). Але з точки зору предметів творіння ця мета творення означає мету творіння. Зокрема, мета людини полягає в тому, щоб повернути Богові красу і принести Йому радість. Тому мета створення людини, тобто мета творіння людини досягається виконанням Трьох Благословень: плодитися, наповнювати землю і панувати над усім творінням (Буття 1:28). Отже, мета творення (мета творіння) людини — це виконання Трьох Благословень.

Якби при створенні Бог дав людям мету, але не наділив їх бажаннями, то найбільше, що вони могли б зробити, це дійти висновку про наявність мети творення, тобто про існування Трьох Благословень. У них би не було відчуття обов’язковості їх виконання. Тому Бог наділив людей імпульсивним прагненням здійснити цю мету, спонуканням душі робити щось або добиватися чогось. Бажання і є цим імпульсивним спонуканням. Таким чином, від народження люди ростуть, відчуваючи внутрішній потяг досягти мети творення (мети творіння), тобто Трьох Благословень. І основа цього бажання — шімджон.

Як уже згадувалося, людина є взаємопов’язаним тілом, яке має двоїсту мету: загальну та індивідуальну. Таким чином, мета творення реалізується через здійснення загальної мети й індивідуальної мети. Загальна мета людини полягає у втіленні істинної любові, тобто в служінні сім’ї, суспільству, народу, країні, світу і, нарешті, Богові, Батьку людства. Іншими словами, вона спрямована на те, щоб приносити радість людству і Богу. Індивідуальна мета полягає в тому, що людина хоче досягти власного зростання та отримати радість. Не тільки люди, але й усе суще має подвійну мету: мету заради цілого і мету заради індивіда. Це двоїстість мети творення, тобто двоїстість мети творіння.

Усе суще і людина здійснюють мету творення по-різному. Неорганічні речовини здійснюють свою мету творення відповідно до законів, рослини — автономії (життя), тварини — інстинктів. Люди, однак, здійснюють свою мету творення, виконуючи свою відповідальність з власної вільної волі, відповідно до бажання, наданого їм Богом. Як уже згадувалося, бажання є спонуканням душі досягти наданої мети. Подібно до того, як існує двоїста мета — загальна та індивідуальна, так само існує відповідно двоїсте бажання: бажання реалізувати цінність і бажання виявити цінність. Також існує двоїста цінність, яка відповідає цій двоїстій меті й двоїстому бажанню: цінність реалізації та цінність пошуку. Двоїстість бажання, мети і цінності та їхній взаємозв’язок показані в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. Двоїстість бажання, мети і цінності

Дуальні властивості

Двоїста душа

Мета

Бажання

Цінність

Дуальна мета

Двоїста мета

Дуальне бажання

Двоїсте бажання

Дуальна цінність

Двоїста цінність

Сонсан

Духовна душа

Мета типу сонсан

Загальна мета

Індивідуальна мета

Бажання типу сонсан

Бажання реалізувати цінність

Бажання виявити цінність

Цінність типу сонсан

Цінність реалізації

Цінність пошуку

Хьонсан

Фізична душа

Мета типу хьонсан

Загальна мета

Індивідуальна мета

Бажання типу хьонсан

Бажання реалізувати цінність

Бажання виявити цінність

Цінність типу хьонсан

Цінність реалізації

Цінність пошуку