Глава 4. Аксіологія: теорія цінності

Зміст

Сучасну епоху можна визначити як епоху глибоких потрясінь і великих втрат. Не припиняються війни та конфлікти, світ накривають незліченні прояви зла, як-от: тероризм, руйнування, підпали, викрадення людей, вбивства, наркоманія, алкоголізм, сексуальна розпуста, розпад сімей, несправедливість, корупція, пригноблення, злочинні змови, наклепи тощо. Людство майже втратило свою дорогоцінну духовну спадщину, яку поглинають вихори страшних потрясінь. Втрачаються традиції, гідність особистості, повага до життя, взаємна довіра між людьми, авторитет батьків, учителів тощо.

У чому першопричина цих потрясінь і втрат? Вона криється в руйнуванні традиційних уявлень про цінності. Інакше кажучи, зникло традиційне уявлення про істину, добро і красу. Коли зникло зокрема уявлення про добро, етика і мораль почали стрімко руйнуватися. Чим же спричинено руйнування традиційних уявлень про цінності?

Перша причина — це нехтування релігією та витіснення Бога з усіх сфер суспільного життя, включаючи політику, економіку, освіту та мистецтво. Оскільки більшість традиційних систем цінностей ґрунтуються на релігіях, погляд на цінності, позбавлений релігійної основи, неминуче руйнується.

По-друге, уявлення про цінності руйнуються через проникнення матеріалізму, атеїзму й особливо комуністичної теорії. Комунізм поділяє людей на два класи, щоб потім спровокувати між людьми конфлікт шляхом розпалювання недовіри та відвертої ворожнечі. Комунізм намагався знищити традиційні уявлення про цінності, оголошуючи їх феодальними пережитками та інструментом збереження існуючої системи.

По-третє, процес руйнування цінностей прискорюють зіткнення релігій і філософій. Нинішні цінності сягають різних релігій і філософій, і через протистояння й конфлікти між релігіями та філософіями люди неминуче починають розглядати ці цінності як суто відносні поняття. Відповідно поширилася думка про те, що не обов’язково дотримуватися певного набору цінностей.

По-четверте, в очах сучасної людини, яка схильна оцінювати світ за мірками науки, традиційні релігійні чесноти втратили силу переконання. У традиційних вченнях релігій (конфуціанства, буддизму, християнства, ісламу тощо) є чимало антинаукового змісту, тому сучасним людям, які абсолютно довіряють науці, важко прийняти ці релігійні цінності.

Аналізуючи причини руйнації традиційних цінностей, ми доходимо висновку про неминучість встановлення нового уявлення про цінності. Адже без встановлення нових цінностей неможливо підготуватися до майбутнього ідеального суспільства. Яким має бути цей новий погляд на цінності? Насамперед він повинен бути здатним охопити фундаментальні вчення всіх наявних релігій і системи цінностей усіх філософій. Він також повинен мати здатність подолати матеріалізм і атеїзм. Більше того, він мусить не лише охоплювати науку, а й спрямовувати її розвиток. Такий погляд на цінності має бути абсолютним і повинен бути зосередженим на істинній любові абсолютного Бога. Це новий погляд на цінності, який вкрай потрібен сьогодні для підготовки суспільства майбутнього.

Розгляньмо, до якого суспільства нам потрібно готуватися. Суспільство майбутнього будуватиметься первісними людьми, тобто досконалими особистостями, які володіють Божим Шімджон, Божою істинною любов’ю. Особистість тут стосується характеру, в основі якого функції інтелекту, емоцій і волі, що збалансовано розвинуті зосереджено на Шімджон. Отже, майбутнє суспільство — це суспільство, яке складається з людей, інтелектуальні, емоційні та вольові функції яких гармонійно розвинені зосереджено на Божому Шімджон. Тому нові цінності мають відповідати первісним інтелектуальним, емоційним і вольовим функціям.

Інтелектуальні, емоційні та вольові функції прагнуть відповідно до цінностей істини, краси і добра, в результаті чого буде реалізовано суспільство істини, мистецтва та етики. Тут «суспільство істини» означає «суспільство правди» без брехні, яке реалізується шляхом прагнення до цінності «істини»; «суспільство мистецтва» означає «суспільство прекрасного», яке реалізується шляхом прагнення до цінності «краси»; «етичне суспільство» означає «суспільство добра», яке реалізується шляхом прагнення до цінності «добра». Для реалізації «суспільства істини» потрібна теорія виховання; для реалізації «суспільства мистецтва» потрібна теорія мистецтва; для реалізації «етичного суспільства» потрібна теорія етики. Оскільки аксіологія — це теорія, що вивчає загалом цінності істини, добра і краси, вона є комплексною теорією, яка служить основою для всіх цих трьох теорій.

Таким чином, майбутнє суспільство — це суспільство, в якому будуть реалізовані цінності істини, добра та краси. Крім того, завдяки розвитку науки економіка досягне високих темпів зростання, завдяки чому утвориться заможне суспільство, в якому економічні проблеми буде повністю розв’язано. Відповідно життя людей переважно зосередиться на реалізації цінностей і насолоді цими цінностями. Суспільство, в якому зосереджено на Шімджон втіляться цінності істини, добра і краси, стане суспільством культури Шімджон, або суспільством культури Об’єднання. Вище було пояснено, що для підготовки суспільства майбутнього потрібен новий погляд на цінності. Проте нові цінності потрібні не лише для підготовки суспільства майбутнього, а й для того, щоб виправити хаос сьогоднішнього реального світу. Як згадувалося вище, у сучасному реальному світі цінності загалом руйнуються через різні чинники, і для того, щоб це виправити, терміново потрібно встановити здоровий погляд на цінності.

Новий погляд на цінності потрібен також для об’єднання культур. Об’єднання різноманітних традиційних культур потрібне для того, щоб остаточно упорядкувати сучасний заплутаний світ. Але кожна культура базується на певній релігії чи філософії, які мають певний погляд на цінності. Тому для об’єднання культур потрібне об’єднання різних уявлень про цінності, таких як християнські уявлення, буддійські уявлення, конфуціанські уявлення тощо, а також об’єднання культурних цінностей Сходу і Заходу. Відповідно для цього теж потрібен новий погляд на цінності, здатний охопити всі уявлення про цінності.