Розділ 3. Види цінностей

3.1. Цінність типу сонсан

Як уже говорилось, цінність — це якість об’єкта, що задовольняє бажання суб’єкта. Людина, яка є двоїстою істотою, має бажання типу сонсан і бажання типу хьонсан. Тому, як описано вище, існує цінність типу сонсан, яка задовольняє бажання типу сонсан, а також цінність типу хьонсан, тобто якість об’єкта, яка задовольняє бажання типу хьонсан (табл. 4.1). Цінностями типу сонсан, які задовольняють бажання типу сонсан, є істина, краса, добро і любов (насправді любов є не стільки цінністю, скільки основою цінностей істини, краси і добра). Істина, краса і добро — це цінності, що відповідають трьом функціям душі: інтелекту, емоціям і волі. Інакше кажучи, коли суб’єкт оцінює ціннісний елемент об’єкта, він оцінює його як істину, красу чи добро за допомогою відповідно функцій інтелекту, емоцій і волі.

3.2. Цінність типу хьонсан

З іншого боку, цінність, яка задовольняє бажання типу хьонсан, стосується цінності повсякденних матеріалів — одягу, їжі, житла, тобто матеріальної (товарної) цінності. Матеріальна цінність є цінністю для фізичного життя, цінністю, що задовольняє бажання фізичної душі. Фізичне життя — це основа для розвитку духовного «я» та виконання Трьох Благословень. Таким чином, цінність типу хьонсан є необхідною умовою для реалізації цінності типу сонсан.

Поговоримо докладніше про любов як основу для цінностей істини, краси та добра. Чим сильніше суб’єкт любить об’єкт і чим сильніше об’єкт любить суб’єкт, тим більш істинним, красивим і добрим видається об’єкт суб’єкту. Наприклад, чим більша любов батьків до своїх дітей і чим більша любов дітей до своїх батьків, тим красивіше виглядають для них діти. А коли діти виглядають красивими, батькам хочеться любити їх іще більше. Те саме стосується істини і добра. Чим більше батьки люблять своїх дітей, тим більш істинними і добрими вони їм здаються. Іншими словами, любов є основою для істини, добра і краси. Звісно, бувають моменти, коли істину, добро і красу можна відчути навіть без любові. Та, власне кажучи, навіть у цих випадках любов перебуває в підсвідомості суб’єкта несвідомо.

Таким чином, любов є джерелом і основою цінності, бо без любові справжня цінність не може проявитися. Отже, якщо ми будемо відчувати Шімджон Бога і вести життя любові, то зможемо відчути й реалізувати набагато більшу цінність, ніж ми відчували донині. Вище було з’ясовано, що цінність буває типу сонсан і типу хьонсан, але в даній аксіології ми в основному матимемо справу лише з цінністю типу сонсан.