Ісламські чесноти мають багато спільного з іудейськими та християнськими

Примітка 11. До підрозділу “6.4. Вразливість уявлення про цінності в ісламі

У Корані написано: «Скажіть: «Ми увірували в Аллаха i у те, що зiслано нам, i що зiслано Iбрагiму (Аврааму), Iсмаїлу, Iсхаку, Якубу та колінам із нащадків їхніх; у те, що було дано Мусi (Мойсею), Ici (Ісусу), у те, що було дано пророкам від Господа їхнього. Ми не проводимо межi мiж ними, i Йому Ми пiдкоряємося!» (Коран. Переклад смислів з арабської мови М. Якубовича. Сура 2. Вірш 136).