Логос, який створив людей, і Логос, який створив усе суще, відрізняються за характером внутрішнього сонсан

Примітка 31. До підрозділу “2.2.4.4.4. Результат = предмет творіння

Тут слід пояснити ще одне: попри те, що Логос один і той самий, Логос, який створив людей, і Логос, який створив усе суще, відрізняються за характером внутрішнього сонсан. У випадку всього сущого внутрішній сонсан формують функції інтелекту, емоцій і волі нижчого рівня, але у випадку людей функції інтелекту, емоцій і волі вищого рівня поєднуються з функціями інтелекту, емоцій і волі нижчого рівня, щоб утворити внутрішній сонсан. Коли люди створюються, функції інтелекту, емоцій і волі нижчого рівня проявляються як фізична душа, а функції інтелекту, емоцій і волі вищого рівня стають духовною душею і проявляються як душа духовного «я».