Просторове і часове розуміння дії віддавання та приймання

Примітка 32. До підрозділу “2.3.1. Що таке дія початок-розділення-єдність?

У «Викладі Принципу» говориться, що у своєму розвитку предмет творіння неодмінно має пройти три стадії: формування, ріст і завершення (2019, с. 64). Це твердження ґрунтується на положенні, що «Бог — абсолютна істота, яка одночасно гармонійно поєднує (корелятивні) дуальні властивості, тому Він є втіленням числа «три» (там само). Це положення є прототипом 4-позиційної основи в тому сенсі, що абсолют = Шімджон, кореляти = суб’єкт і об’єкт, а гармонія = єдине ціле, водночас воно є прототипом дії початок-розділення-єдність у тому сенсі, що абсолют = початок, кореляти = розділення, а гармонія = єдність.