Погляд Паскаля на щастя і віру

Примітка 13. До підрозділу “8.4. Уявлення про цінності в Новий час

Паскаль так говорить у «Думках»: «Людина без віри не може пізнати ні справжнього щастя, ні справедливості. Усі люди домагаються щастя. Винятків немає… Що ж сповіщає нам ця жага щастя і це безсилля його досягти?.. Ця нескінченна безодня може бути заповнена лише предметом нескінченним і незмінним, тобто самим Богом» (Pensées, trans. A. J. Krailsheimer. New York: Penguin Books, 1966. P. 74—75). Він також каже: «Серце відчуває Бога, а не розум. Ось що є віра: Бог відчувається серцем, а не розумом» (там само, с. 154).