Приклад взаємодоповнювальних стосунків

Примітка 1. До розділу “1.1.1. Сонсан і хьонсан

Яскравим прикладом взаємодоповнювальних стосунків є стосунки між янсон і имсон або між чоловіком і жінкою. Але у «Викладі Принципу» стосунки між сонсан і хьонсан теж виражаються як стосунки між янсон та имсон, або між чоловіком і жінкою. «У цьому випадку янсон і имсон Бога проявилися у вигляді чоловіка та жінки» (2019, с. 43). «Оскільки… Бог існував лише як суб’єкт, сонсан і чоловіче начало, Він не міг не створити Всесвіт у якості об’єкта, хьонсан і жіночого начала» (там само, с. 43).

«Бог — це Суб’єкт, у Якому гармонійно поєднуються дуальні властивості: первісний сонсан і первісний хьонсан. Одночасно Бог — це гармонійна єдність чоловічого і жіночого начал, які займають відповідно положення первісного сонсан і первісного хьонсан. Стосовно світу творіння, Бог є суб’єктом, сонсан і перебуває в положенні чоловічого начала» (там само, с. 43). Звідси видно, що стосунки між сонсан і хьонсан є взаємодоповнювальними стосунками, і водночас стосунки між Богом і світом творіння теж є взаємодоповнювальними стосунками.