Ідея «первинної матерії» Гейзенберга

Примітка 3. До розділу “1.1.1.2.2. Первісний хьонсан і наука

В. Гейзенберг (1901—1976), засновник квантової механіки, приблизно з 1951 року занурився у вивчення єдиної теорії елементарних частинок, а потім запропонував ідею «первинної матерії». Він стверджував, що первинна матерія є граничною матерією, але близько 300 видів елементарних частинок, які ми спостерігаємо, з’являються тому, що первинна матерія відповідає всесвітньому рівнянню, яке є певною математичною формою. Він також сказав, що первинна матерія є чимось на зразок «первинної енергії» і що «всі елементарні частинки, а отже, і вся матерія у Всесвіті походять від первинної енергії». «Первинну енергію», або «первинну матерію», яку запропонував Гейзенберг, можна розглядати як відповідність «праенергії», яку відстоює філософія Об’єднання.

Зараз відомо, що вся матерія складається з «кварків» і «лептонів», але нещодавно було запропоновано «субкваркову» модель, яка стверджує, що матерія складається з більш фундаментальних частинок, ніж лептон або кварк, і наразі ведеться активне дослідження. Згідно із «субкварковою моделлю», вся матерія складається із субкварків, що існують у трьох видах. Останні можна розглядати як різні стани субкварка. Таким чином, це означає, що вся матерія має єдиний початок. Теорію субкварків можна розглядати як сучасну версію моністичної єдиної моделі Гейзенберга. Докладніше це питання викладено в книзі Хідезумі Терасава (Hidezumi Terasawa) «Субкваркова фізика та первісна геометрія» (Tokyo: Kyoritsu Shuppan Sha, 1982, с. 17—21).