Свобода — це свобода розуму, свобода емоцій чи свобода волі?

Примітка 24. До підрозділу “2.2.3.2.2. Внутрішній сонсан — це єдність фізичної і духовної душі

Позиція, що внутрішній сонсан усередині сонсан є єдністю інтелекту, емоцій і волі, також є критерієм розв’язання актуального питання. Це питання свободи. Тобто свобода — це свобода розуму, свобода емоцій чи свобода волі? «Виклад Принципу» визнає, що свобода є свободою волі через такі вирази, як «свобода волі» і «свобода дій» (2019, с. 96). У філософії теж обстоюється свобода волі, яка означає «свободу вибору». Гегель наголошував на свободі розуму; Кант казав, що свобода — це коли розум підпорядковується власним законам; а філософія емоцій, що виникла в Німеччині наприкінці XVIII століття, знаходила свободу людини у вірі та емоціях.

Таким чином, свобода видається і як свобода розуму, і як свобода емоцій, і як свобода волі. Однак це питання можна легко розв’язати, розглядаючи інтелект, емоції і волю як єдність. Іншими словами, свобода розуму містить і повинна містити в собі свободу волі, а також свободу емоцій. Наприклад, це правда, що «свобода вибору» є свободою волі, оскільки вона зумовлена рішенням волі (у цьому сенсі «свобода волі» у «Викладі Принципу» є правильним виразом), однак вибір — це вибір, наприклад, одного з двох, і перед тим, як вибрати, потрібно оцінити чи перевірити, який з них буде кориснішим. Ця свобода перевірки — це свобода розуму; крім того, вибір — це вибір заради емоційного задоволення, а не заради незадоволення, тому в цьому плані це також свобода емоцій.

Однак, хоча ці три види свободи існують одночасно, найважливішою свободою є свобода розуму. Це пов’язано з тим, що об’єкт вибору має бути перевірений до прийняття рішення, а після перевірки потрібно вказати напрям волі, яка приймає рішення щодо вибору. Здатність перевіряти об’єкти є розумом, і здатність давати вказівки волі також є розумом. Емоційний вибір вимагає свого роду естетичного судження, але оскільки він супроводжується фактичним і логічним судженням, перевірка розумом тут також потрібна.