Типи часу

Примітка 10. До підрозділу “2.3.3.1. Основний коловий рух

Для довідки розглянемо тут типи часу. У Принципі Об’єднання часто згадуються провіденційні періоди в 21 день, 40 днів, 210 років, 400 років тощо в провіденційній історії відновлення. Цей провіденційний час має відмінний від звичайного часу характер. Щоб прояснити цей факт, слід розглянути типи часу. Можна виділити такі п’ять типів часу:

1) Фізичний час: це час, який потрібен для повторюваного колового руху неорганічних речовин, викликаного фізичною силою.

2) Біологічний час: це час, який потрібен для росту живих істот і повторення життєвого циклу (зміни поколінь), викликаного життєвою силою.

3) Історичний час: це час, який потрібен для формування й розвитку культури, викликаного силою людського духу.

4) Провіденційний час: це час, який потрібен для того, щоб провіденційні постаті за допомогою віри й виконання своєї частки відповідальності могли здійснити певну місію та просунути вперед провидіння відновлення.

5) Ідеальний час: це час, який потрібен людям для втілення істинної любові, яка є Божим ідеалом творення, та виконання Трьох Божих Благословень.

Про нас, людей, які живуть у часі, можна сказати, що ми живемо в одному чи двох із цих п’яти типів часу. Люди, які живуть без почуття обов’язку чи мети, а лише заради їжі, одягу й житла, а також щоб прогодувати своїх дітей, живуть у біологічному часі так само, як і тварини. Ті, хто силою свого духу сприяють культурному розвитку, живуть в історичному часі. Ті, хто з вірою та почуттям частки відповідальності присвячує себе реалізації волі Божого провидіння відновлення для спасіння людства, — це люди, які живуть у провіденційному часі. У майбутньому, коли Боже провидіння відновлення завершиться і настане ідеальний світ, усе людство житиме в ідеальному часі.