Взаємодоповнювальні стосунки і сутнісна однорідність сонсан і хьонсан

Примітка 16. До підрозділу “2.1.1.1. Взаємодоповнювальні стосунки між сонсан і хьонсан

Маючи тут справу із «взаємодоповнювальними стосунками між сонсан і хьонсан», природно постає питання про те, як їх можна ув’язати із «сутнісною однорідністю сонсан і хьонсан». У розділі «Зміст Первісного образу» в пункті «Відмінність між сонсан і хьонсан» говорилося, що сонсан і хьонсан до задуму творення диференціювалися з абсолютного атрибута Бога і потім були релятивізовані, відтак вони є якісно однорідними. Якщо вони за своєю суттю однорідні, тоді сонсан є хьонсан, а хьонсан є сонсан, тож, імовірно, виникає сумнів щодо того, чи можливі між ними взаємодоповнювальні стосунки й дія віддавання та приймання.

Однак це хибна думка, яка походить від помилкового тлумачення значення сутнісної однорідності. Сутність, як і універсальність, є протилежним поняттям випадковості чи індивідуальності, а однорідність, як і спільність, є протилежним поняттям різноманітності та відмінності. Відповідно сутнісна однорідність протилежна індивідуальній відмінності. Це означає, що два сутнісно однорідних поняття також обов’язково повинні мати свої індивідуальні особливості.

Тому слова, що сонсан і хьонсан сутнісно однорідні, означають, що вони мають індивідуальні відмінності та особливості. Отже, попри те, що сонсан і хьонсан були релятивізовані після того, як диференціювалися з абсолютного атрибута, вони також мають аспект окремих атрибутів, тому між ними можливі взаємодоповнювальні стосунки разом із дією віддавання та приймання.