Розділ 3. Ідеальний образ учня

Протягом історії різні науковці оприлюднили різні теорії виховання, і кожна з них має свій власний образ людини, яка проходить навчання. Теорія виховання філософії Об’єднання також має своє уявлення про ідеальний образ людини, котра отримує виховання. У теорії виховання філософії Об’єднання ідеальний образ учня прописано так: по-перше, це людина характеру; по-друге, це хороший громадянин; і, по-третє, це геній. Ці ідеальні образи співвідносяться з вихованням шімджон, вихованням норм і вихованням володарювання. Тому, якщо дивитися на виховання з точки зору ідеального образу людини, виховання шімджон можна назвати вихованням людини характеру, виховання норм — вихованням хорошого громадянина, а виховання володарювання — вихованням генія.

3.1. Виховання людини характеру

Людина характеру — це образ людини, який формується на основі виховання шімджон. Відповідно виховання людини характеру — це виховання, яке дозволяє учням відчути Шімджон Бога, практикувати в повсякденному житті Його істинну любов і таким чином стати людьми характеру. Як уже згадувалося, шімджон — це джерело любові та серцевина характеру. Той, кому не вистачає шімджон (любові), ніколи не стане людиною характеру, навіть якщо матиме багато знань, гарну фізичну форму і велику владу. У світському розумінні особистістю називають людину, яка має певні чесноти, знання і здоров’я, однак у філософії Об’єднання людиною характеру називають того, хто відчуває Шімджон Бога і втілює любов.

Яким тоді є образ ідеальної людини характеру? Це людина з цілісним характером, яка вдосконалила свої особисті якості та збалансовано розвинула функції інтелекту, емоцій і волі на основі шімджон (любові). Найважливіше, що людина характеру живе, відчуваючи Шімджон Бога, тому завжди докладає зусиль, щоб утілювати істинну любов стосовно всіх людей і всього творіння. Вона зі щирим серцем відданості втішає Бога у Його печалі та болю. Успадкувавши істинну любов Бога, Який прощає навіть Своїм ворогам, вона зі сльозами на очах прощатиме цим ворогам, навіть якщо буде відчувати громадське обурення й ворожнечу стосовно них.

Людина характеру зазвичай завжди практикує вертикальні й горизонтальні цінності зі смиренною душею, сповненою тепла. Оскільки вона втілює і любов, і закон, то найм’якіша до інших і найсуворіша до себе. Поєднувати любов і закон у міжособистісних стосунках є для неї повсякденною справою. Бо любов без закону робить дітей слабкими, а закон без любові дасть їм тільки почуття скутості. Таким є образ людини характеру, який формується на основі шімджон виховання. Резюмуючи, людина характеру практикує істинну любов Бога стосовно всіх людей та всього творіння.

3.2. Виховання хорошого громадянина

Хороший громадянин (громадянин із доброю вдачею) — це ідеальний образ людини, який формується на основі виховання норм. Виховання норм зазвичай проводять у школі, але його основою є сім’я. Оскільки сім’я є мікрокосмом Всесвіту, можна сказати, що суспільство, країна і світ — це розширення системи сімейного порядку. Тому для людини, яка отримала в сім’ї гарне виховання норм, не складно дотримуватися норм, прийнятих у суспільстві, країні та світі. Зрештою, така людина стає хорошим членом сім’ї і водночас — хорошим членом суспільства, країни та світу. Інакше кажучи, якщо людина добре вихована в сім’ї, вона, природно, може поводитися відповідно до норм, прийнятих у суспільстві, країні, світі тощо.

Людина, яка живе на землі як хороший громадянин, стане також хорошим громадянином духовного світу. Хороший громадянин, який веде однаково хороше життя як на землі, так і в духовному світі, — це хороший громадянин Космосу (Чонджу). Жити як хороший громадянин у сім’ї, суспільстві, країні, світі та Космосі — це те саме, що жити в Царстві Небесному.

3.3. Виховання генія

Геній — це ідеальний образ людини, який формується на основі виховання володарювання. Геніальною називають людину з багатими творчими здібностями. Первісно кожен має дар генія, оскільки здатність до творчості успадкована нами від Бога. Китайські ієрогліфи 天才 для слова «геній» означають «талант, даний Небесами». Відповідно здатність до творчості дається людині при народженні як потенціал. Тому геніями можуть стати всі люди (крім тих, які народилися з вродженими дефектами), якщо вони проявлять дані їм творчі здібності на сто відсотків. Однак, щоб проявити творчі здібності, потрібне відповідне виховання. Мова йде про виховання володарювання.

Як ішлося вище, виховання володарювання ґрунтується на вихованні шімджон і вихованні норм та проводиться паралельно з ними. Тобто виховання володарювання має розглядатися як одна з ланок збалансованого виховання. Тільки так може проявитися істинна творчість. Нестача або повна відсутність виховання шімджон і виховання норм перешкоджають прояву творчих здібностей у повному обсязі. Припустімо, наприклад, що дитина з музичним обдаруванням навчається гри на фортепіано. Якщо її батьки часто сваряться та ставляться до неї холодно чи погано, вона ходитиме до школи з розбитим шімджон. Граючи на фортепіано в стані емоційної тривоги, вона не зможе робити руками достатньо плавних рухів. Навіть якщо така дитина має великий музичний творчий потенціал, розвиток її творчих здібностей буде ускладнено через несприятливе середовище в сім’ї.

Оскільки люди наділені індивідуальністю, кожен має особливі творчі здібності. Одні можуть мати музичний хист, інші — математичний, хтось може мати політичні або бізнесові здібності. Якщо кожна людина повною мірою проявляє дані їй творчі здібності, вона може реалізувати себе як музичний, математичний, політичний або підприємницький геній. Тобто кожна людина може бути унікальним генієм, який відповідає її особистості.

Та, оскільки люди живуть у грішному середовищі, вони не можуть повною мірою проявити творчий потенціал, який отримали від Бога; за таких умов важко стати генієм. Насправді лиш одному з десятків тисяч людей удається досягти вершин геніальності, тоді як більшість залишається на посередньому рівні. Це типовий погляд на виховання володарювання в грішному суспільстві.

Безперечно, у вихованні генія можна отримати сприяння з духовного світу. Якщо проводити збалансоване виховання на основі сім’ї, в центрі якої Бог, добрі духи духовно сприятимуть тому, щоб задатки геніальності в дітей швидко проявилися.