Розділ 2. Етика та мораль

2.1. Визначення етики та моралі

Будучи індивідом, тобто індивідуальним істинним тілом, кожен член сім’ї формує в собі 4-позиційну основу шляхом дії віддавання та приймання між душею і тілом, а також між духовною душею та фізичною душею. Ця основа є внутрішньою чотирьохпозиційною основою. А 4-позиційна основа, яка формується шляхом дії віддавання та приймання між членами сім’ї, є зовнішньою чотирьохпозиційною основою.

У внутрішній чотирьохпозиційній основі духовна душа повинна бути суб’єктом, а фізична душа — об’єктом. Однак після гріхопадіння предків людини порядок у стосунках між духовною душею та фізичною душею помінявся. Тобто фізична душа стала суб’єктом і панує над духовною душею. Таким чином, першорядними стали їжа, одяг, житло і статеве життя, які є цілями фізичної душі, а ціннісне життя, яке спирається на духовну душу, залишається на другорядному плані. Відповідно впродовж усієї історії докладались зусилля, щоб виправити зв’язок між духовною та фізичною душею. Ось чому багато святих і мудреців наголошували на важливості аскетичного життя й розвитку особистості. Це зусилля заради досягнення індивідуальної досконалості, але, з іншого боку, впродовж історії люди також докладали постійних зусиль, щоб удосконалити сім’ю, тобто завершити сімейну чотирьохпозиційну основу.

З урахуванням цього дамо визначення етики та моралі. Етика — це норми поведінки в сім’ї, яких повинні дотримуватися її члени. Іншими словами, це норма поведінки людини, основою якої є сім’я; норма людської поведінки, яка відповідає «закону віддавання та приймання», зосередженого на любові в сім’ї; норма при формуванні сімейної 4-позиційної основи. Отже, етика є нормою для взаємопов’язаного тіла й водночас нормою для Другого Благословення, тобто для вдосконалення сім’ї.

З іншого боку, мораль є нормою поведінки, якої слід дотримуватися індивіду. Іншими словами, це норма поведінки людини в особистому житті; норма поведінки, яка відповідає «закону віддавання та приймання», зосередженому на шімджон у внутрішньому житті людини; норма при формуванні індивідуальної 4-позиційної основи. Отже, мораль є нормою для індивідуального істинного тіла й водночас нормою для Першого Благословення, тобто для вдосконалення особистості. Таким чином, стає зрозуміло, що мораль є суб’єктивною нормою, а етика є об’єктивною нормою.

2.2. Етика і порядок

Ми вже з’ясували, що етика — це норма поведінки в певній позиції в сімейній 4-позиційній основі, яка спрямована на певну мету — три об’єкти. Звісно, що змістом цієї поведінки є любов. Відповідно етика конструюється на основі позиції, тобто порядку в любові. Іншими словами, етика не може встановитися поза порядком. Проте в сучасних сім’ях порядок між батьками та дітьми, порядок між чоловіком і дружиною, порядок між братами та сестрами нехтується або ігнорується. Порушення порядку в сім’ї є основною причиною краху порядку в суспільстві. Сім’я, яка первісно мала слугувати основою системи суспільного порядку, замість цього стала сьогодні відправною точкою його руйнування.

Порядок у любові тісно пов’язаний із порядком у сексі. Тобто етика стосується як порядку в любові, так і порядку в сексі. Однак сучасні соціальні тенденції призвели до серйозного порушення сексуального порядку. Сексуальний порядок стосується порядку в статевому союзі, тобто порядку в подружніх парах. Зрозуміло, що між парами батьків і дітей, а також між подружжям старшого брата й подружжям молодшого брата має бути порядок. Тобто молодший брат не має вступати в сексуальні стосунки з дружиною свого старшого брата, а старший брат не має вступати в сексуальні стосунки з дружиною свого молодшого брата. Утім, сьогодні заборонені стосунки між чоловіком і жінкою стали звичним явищем. Однією з причин руйнування сексуального порядку є тваринний погляд на людей, викликаний крахом традиційних цінностей. Іншою причиною є те, що значна частина ЗМІ пропагує культуру чуттєвої сексуальності. Внаслідок цього статеві стосунки втратили святість, а сексуальна деградація досягла такого рівня, що на це явище неможливо дивитися.

Такий стан справ насправді нічим не відрізняється від того, що сталося в Едемському саду, коли Єва, спокушена архангелом, вступила з ним у заборонені стосунки, внаслідок чого було зруйновано як порядок у любові, так і порядок у сексі. Сьогодні назріла потреба в новому уявленні про цінності, яке змогло б повернути сім’ї первісний вигляд і принести лад у любов і секс. Саме з цієї причини ми пропонуємо теорію етики Об’єднання.

2.3. Етика, мораль і Небесний шлях

Так само, як людина є втіленням Всесвіту в мініатюрі, або мікрокосмосом, сім’я є мікрокосмічною системою, яка є мініатюрною версією системи порядку у Всесвіті. Відповідно сімейні норми, тобто етика, є проявом законів (Закону) Всесвіту в мініатюрі. Іншими словами, сімейна етика — це Небесний шлях.

У Всесвіті існує вертикальний порядок, наприклад, у випадку Сонячної системи це Місяць — Земля — Сонце — центр Галактики — центр Всесвіту, та горизонтальний порядок: Меркурій — Венера — Земля — Марс — Юпітер — Сатурн — Уран — Нептун — Плутон. Аналогічно вертикальний і горизонтальний порядки є і в сім’ї: внуки, діти, батьки, діди, прадіди представляють вертикальний порядок, а брати і сестри — горизонтальний порядок. Відповідно такому порядку існують як вертикальні чесноти: глибока любов дідуся з бабусею і батьків до дітей, шанобливість дітей до батьків, так і горизонтальні чесноти: гармонійне кохання між чоловіком і дружиною, любов і дружба між братами та сестрами. Як згадувалося раніше, етика є нормою для взаємопов’язаного тіла, якої слід дотримуватися серед членів сім’ї, а мораль є нормою для індивідуального істинного тіла, якої індивід повинен самостійно дотримуватися в сім’ї. Отже, мораль теж відображає Небесний шлях, тобто закони Всесвіту.

У Всесвіті всі небесні (індивідуальні) тіла в певній позиції неодмінно формують внутрішню чотирьохпозиційну основу. Іншими словами, суб’єктний та об’єктний аспекти всередині них обов’язково здійснюють гармонійну дію віддавання та приймання. Так само людина як індивід у певній позиції неодмінно повинна сформувати внутрішню чотирьохпозиційну основу шляхом гармонійної дії віддавання та приймання між духовною душею (суб’єктом) і фізичною душею (об’єктом). Нормою поведінки при формуванні цієї внутрішньої чотирьохпозиційної основи є мораль. Тому мораль — це теж Небесний шлях. Безперечно, центром цієї внутрішньої дії віддавання та приймання є Божий Шімджон і мета творення. Моральні чесноти включають невинність, чесність, справедливість, помірність, сміливість, мудрість, самовладання, терпіння, самостійність, самовдосконалення, старанність, цнотливість тощо.

2.4. Соціальна етика як проєкція сімейної етики

З погляду філософії Об’єднання, стосунки людей у суспільстві є проєкцією стосунків між членами сім’ї вдома. Наприклад, якщо між людьми різниця у віці тридцять і більше років, старші мають любити молодших, як своїх дітей, а молодші — поважати старших як своїх батьків. Якщо різниця у віці становить десять і менше років, старші мають любити молодших, як своїх молодших братів чи сестер, а молодші — поважати старших, як своїх старших братів чи сестер.

З цієї точки зору сімейна етика є основою всіх видів етики. При перенесенні сімейної етики на суспільство вона перетворюється на соціальну етику; при перенесенні її на підприємство вона стає корпоративною етикою; при перенесенні її на державу вона стає державною етикою. Відповідно встановлюються наступні чесноти та цінності.

У країні глава держави та урядовці мають любити народ із позиції батьків і проводити гарну політику, а народ має поважати їх як батьків. У школі вчителі мають із позиції батьків навчати учнів з усією щирістю, а учні — поважати вчителів як своїх батьків. На рівні суспільства старші мають любити й захищати молодших, а молодші відповідати їм повагою. На рівні установи або підприємства начальники повинні добре керувати підлеглими, а підлеглі добре виконувати вказівки начальників. Так вертикальні цінності (чесноти) переносяться із сім’ї на суспільство.

Коли сфера любові між братами і сестрами в сім’ї розширюється на колег, сусідів, суспільство, країну та світ, ця любов проявляється в таких горизонтальних чеснотах (цінностях), як-от: примирення, терпимість, почуття обов’язку, вірність, ввічливість, скромність, співчуття, співпраця, служіння та милосердя. Проте на сьогоднішній день суспільство, країна та світ перебувають у великому безладі й ситуація анітрохи не виправляється. Фундаментальною причиною цього є занепад етики сімейних стосунків, яка є основою соціальної етики та державної етики. Тому шлях порятунку суспільства зі стану хаосу пролягає через встановлення нової сімейної етики, тобто нового погляду на етику. Тільки так можна врятувати сім’ю від краху, а світ — від хаосу.

З часу становлення капіталістичного суспільства минуло близько двохсот років. І весь цей період постійно існувала проблема класової експлуатації та гноблення, проблема трудових відносин. Маркс, Ленін і подібні їм комуністи з’явилися з метою фундаментально розв’язати цю проблему. Вони намагалися досягти цього за допомогою насильницької революції, та врешті-решт їхні спроби завершились повним крахом. Більше того, сам комунізм майже зник з лиця землі. Етика філософії Об’єднання стверджує, що для кардинального розв’язання проблеми експлуатації та гноблення чи проблеми трудових відносин потрібно спочатку встановити ділову (корпоративну) етику на основі сімейної етики.