Розділ 1. Принципова основа для теорії етики Об’єднання

Дана теорія етики ґрунтується на таких основах Принципу Об’єднання: по-перше, це «істинна любов Бога»; по-друге, це теорія «4-позиційної основи сімейного рівня»; і, по-третє, це концепція «мети трьох об’єктів». Розглянемо їх докладніше.

Перша принципова основа — це істинна любов Бога. Будучи суб’єктом істинної любові, Бог створив людей як субстанційних об’єктів цієї любові. Після досягнення досконалості люди мали успадкувати Божий Шімджон і любов та втілювати цю любов у повсякденному житті. Божа любов слугує основою для цінностей істини, добра та краси. Божа любов також є підґрунтям для теорії виховання, теорії етики й теорії мистецтва, які є науками, що відповідають істині, добру і красі. Особливо це стосується теорії етики. Отже, істинна любов Бога є остаточною основою для встановлення теорії етики.

Друга принципова основа — це 4-позиційна основа сімейного рівня. Для того, щоб істинну любов Бога було повністю реалізовано, потрібна сімейна 4-позиційна основа, яка складається з чотирьох позицій: Бога, батька, матері та дітей. Божа любов проявляється в реальності через сімейну 4-позиційну основу, розділяючись на любов батьків, любов подружжя і любов дітей. Батьки, подружжя та діти з точки зору позиції Бога є Його об’єктами. Батьки є першим об’єктом Бога, подружжя є другим об’єктом Бога, а діти є третім об’єктом Бога. Таким чином, батьківську любов, подружню любов і дитячу любов, центром яких є Бог, разом називають любов’ю трьох об’єктів. Отже, дана теорія етики розглядає стосунки любові зосереджено на чотирьох позиціях у сім’ї.

Третя принципова основа — це мета трьох об’єктів. Коли чоловік і жінка, які досягли досконалості, стають подружжям і люблять одне одного зосереджено на Богові 1, у них народжуються діти, які відображають Бога. При цьому формується сімейна 4-позиційна основа, що складається з чотирьох позицій: позиція Бога, позиція батька (чоловіка), позиція матері (дружини) та позиція дітей. Чотирьохпозиційна основа має місце також у схемі «позиція бабусі та дідуся — позиція батька — позиція матері — позиція дітей», оскільки бабуся та дідусь, коли вони є, займають у сім’ї позицію Бога.

Таким чином, кожна з позицій сімейної 4-позиційної основи має три об’єкти. Для бабусі та дідуся об’єктами є батько, мати і діти; для батька об’єктами є бабуся з дідусем, мати (дружина) і діти. Об’єктами матері є бабуся з дідусем, батько (чоловік) і діти; бабуся з дідусем, батько і мати є об’єктами дітей. Кожна позиція сімейної чотирьохпозиційної основи може взаємодіяти з трьома об’єктами. Через любов до трьох об’єктів у сім’ї здійснюється мета творіння людини. При цьому мету творення (мету творіння) називають метою трьох об’єктів. Отже, коли людина в одній із позицій 4-позиційної основи любить три об’єкти в інших позиціях, виконується мета трьох об’єктів 2.

Здійснення мети трьох об’єктів веде до реалізації любові Бога до трьох об’єктів. Хоча любов Бога є абсолютною, вона проявляється у вигляді роздільної любові шляхом поділу відповідно до позицій і напрямків у сімейній чотирьохпозиційній основі. Роздільна любов — це в основному любов трьох видів: батьківська любов, подружня любов і дитяча любов, тобто любов трьох об’єктів (як уже згадувалося, три об’єкти означають батьків — першого об’єкта Бога, подружжя — другого об’єкта і дітей — третього об’єкта).

Батьківська любов спрямована вниз від батьків до дітей; подружнє кохання є горизонтальною любов’ю між чоловіком і дружиною; дитяча любов спрямована вгору, від дітей до батьків. Таким чином, розділена любов має спрямування. Точніше, любов має дванадцять напрямків, оскільки кожна з осіб, що займає одну з позицій у сімейній 4-позиційній основі, взаємодіє з трьома об’єктами. Тож у сім’ї виникають різні види любові, що характеризуються різними відтінками, і для реалізації кожного виду любові потрібні відповідні чесноти.

Резюмуючи вищесказане, Божий ідеал творення полягає в тому, щоб люди реалізували Божу любов у сім’ї та завершили сімейну чотирьохпозиційну основу. Відповідно метою теорії етики Об’єднання є розгляд чеснот любові, які ґрунтуються на сімейній 4-позиційній основі.