Консультаційна допомога в реформі освіти в Японії після поразки у Другій світовій війні

Примітка 18. До підрозділу “4.12. Демократичний погляд на виховання

Освітні вказівки щодо відбудови Японії, котра зазнала поразки у Другій світовій війні, були дані американцями. 1946 року зі США було спрямовано місію з метою надання консультаційної допомоги в реформі освіти в Японії. «Звіт про роботу освітньої місії США в Японії» містив пропозиції щодо демократизації освіти з метою відновлення Японії. Витяг із цього звіту наведено тут, оскільки містить добрий виклад демократичних ідеалів освіти.