Погляд Гегеля на природу як ідею у формі інобуття став своєрідним пантеїзмом

Примітка 34. До підрозділу “3.3. Абсолютний дух Гегеля

Й. Хіршбергер писав: «Люди люблять називати це панлогізмом, і стосовно цього панлогізму вони вважали Гегеля прихильником містичної, пантеїстичної теорії універсальної єдності. Філософи зі схоластичними нахилами загалом розглядають Гегеля як філософа пантеїстичної ідентичності». (Geschichte der Philosophie. Freiburg: Verlag Herder, 1984. II. P. 419).