Що таке теологія визволення?

Примітка 6. До підрозділу “6.1. Вразливість уявлення про цінності в християнстві

Теологія визволення — це нова теологія, яка виникла в третьому світі й виступає за активну участь у розв’язанні актуальних проблем шляхом відходу від традиційного християнського погляду на спасіння в останні дні. Стверджується, що серед актуальних проблем найважливішою є дегуманізація людини, причина якої криється в соціальних вадах і структурних протиріччях капіталістичного суспільства. Відповідно вона сприяла комунізму, стверджуючи, що заради звільнення людини капіталістичний лад має бути повалено.

Після Другої світової війни третій світ став політично незалежним, але економічно все ще залежав від першого світу і не міг вийти зі слаборозвиненого стану. Теорія залежності описувала цю ситуацію з точки зору відносин між центральними та периферійними капіталістичними країнами і тлумачила її як проєкцію класових протиріч капіталістичного суспільства в міжнародному масштабі. Іншими словами, вона стверджувала, що так само, як клас капіталістів експлуатує робітничий клас, розвинені країни через транснаціональні корпорації експлуатують слаборозвинені країни. Відповідно вона наполягала, що для того, аби країни третього світу змогли подолати свою недорозвиненість, вони мусять звільнитися від розвинутих країн і стати соціалістичними країнами шляхом виведення транснаціональних корпорацій, скасування відносин залежності та повалення компрадорського капіталу і впливового класу.