Що таке теорія залежності?

Примітка 7. До підрозділу “6.1. Вразливість уявлення про цінності в християнстві

Після Другої світової війни третій світ став політично незалежним, але економічно все ще залежав від першого світу і не міг вийти зі слаборозвиненого стану. Теорія залежності описувала цю ситуацію з точки зору відносин між центральними та периферійними капіталістичними країнами і тлумачила її як проєкцію класових протиріч капіталістичного суспільства в міжнародному масштабі. Іншими словами, вона стверджувала, що так само, як клас капіталістів експлуатує робітничий клас, розвинені країни через транснаціональні корпорації експлуатують слаборозвинені країни. Відповідно вона наполягала, що для того, аби країни третього світу змогли подолати свою недорозвиненість, вони мусять звільнитися від розвинутих країн і стати соціалістичними країнами шляхом виведення транснаціональних корпорацій, скасування відносин залежності та повалення компрадорського капіталу і впливового класу.