Джон Локк стверджував, що у природному стані існує природний закон, тому люди перебувають у вільному й рівному становищі

Примітка 7. До підрозділу “3.3. Свідомість взаємопов’язаного тіла і демократія

Джон Локк у «Трактатах про правління» говорить так: «Людина, народжена, як було доведено, з Правом на досконалу Свободу та неконтрольоване користування всіма Правами та Привілеями Закону Природи, нарівні з будь-якою іншою Людиною чи Кількістю Людей у Світі, від Природи має Владу не тільки захищати свою Власність, тобто своє Життя, Свободу та Майно, від Вторгнення або Зазіхань інших Людей, але судити й карати інших за порушення цього Закону… навіть самою Смертю». (Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett. New York: Cambridge University Press, 1988. P. 323—324).