Гайдеґґер про втрату людьми своєї суб’єктності

Примітка 19. До підрозділу “5.4.1. Погляди Гайдеґґера на людину

Гайдеґґер говорить про «них» так: «Хтось» — це не цей, не той, не ти сам, не деякі люди і не їхня сукупність. «Хтось» є нейтральним, це «вони» [Das Man]» (Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson. Southampton: Basil Blackwell, 1962. P. 164).