Зіммель про перетворення потоку становлення на історію

Примітка 14. До розділу “5.5. Погляд «філософії життя» на історію

У передмові до третього видання «Проблеми філософії історії» Зіммель говорить: «У потоці становлення, в якому дух пізнає себе, він вимальовує берег і ритм хвиль цього потоку, й таким чином він робить цей потік становлення «історією» (Die Probleme der Geschichte. Munchen: Verlag Duncker and Humblot, 1923. P. Ⅶ).