Розділ 6. Порівняльний аналіз провіденційного, матеріалістичного та Об’єднавчого поглядів на історію

Насамкінець порівняємо провіденційний (християнський) і матеріалістичний погляди, які представляють традиційний погляд на історію, з Об’єднавчим поглядом. Порівняння проведемо за такими пунктами, як початок історії, її характер, рушійна сила розвитку, закони змін, боротьба, явища й події наприкінці історії, завершення історії та ідеальний світ. Це допоможе чіткіше зрозуміти особливості кожного з поглядів.

6.1. Початок історії

Провіденційний погляд на історію вважає, що історія людства почалася зі створення та гріхопадіння людини. Відповідно історія людства почалася як гріховна історія. На відміну від цього матеріалістичний погляд стверджує, що історія людства почалася після того, як люди відокремились від тваринного світу, і що перше суспільство було первіснообщинним. Об’єднавчий погляд на історію, як і провіденційний погляд, вважає, що історія людства почалася як гріховна історія з гріхопадіння створених людей.

6.2. Характер історії

Провіденційний погляд розглядає історію як історію Божого спасіння, тоді як матеріалістичний погляд розглядає її як історію класової боротьби. На відміну від цього Об’єднавчий погляд розглядає історію у двох аспектах: як історію відтворення та як історію відновлення.

6.3. Рушійна сила розвитку історії

Відповідно до провіденційного погляду рушійною силою розвитку історії є Боже провидіння. Згідно з матеріалістичним поглядом основною рушійною силою історії є розвиток продуктивних сил, які є матеріальними силами. На відміну від цього Об’єднавчий погляд стверджує, що історію рухає як Боже провидіння, так і частка відповідальності людини. Згідно з християнським провіденційним поглядом Бог направляє всю історію, а тому випливає, що Бог допустив усі трагічні події в історії. З Об’єднавчої точки зору, однак, історія пішла всупереч Божій волі внаслідок того, що люди не виконали своєї частки відповідальності. Отже, люди відповідальні за всі трагічні події в історії.

6.4. Закони історичних змін

Провіденційний погляд не пропонує жодного іншого закону історії, окрім того, що «Град Божий» тих, хто вірить у Бога, і «Град земний» тих, хто наслідує диявола, борються, і Град Божий зрештою перемагає. З іншого боку, матеріалістичний погляд застосовує до історії матеріалістичну діалектику та представляє її закони: люди в суспільному житті вступають у певні виробничі відносини, які не залежать від їхньої волі; виробничі відносини відповідають даному етапу розвитку продуктивних сил; виробничі відносини є базисом, а форми свідомості — надбудовою; суспільне буття людей визначає їхню свідомість; коли виробничі відносини стають гальмом для розвитку продуктивних сил, відбувається революція. На відміну від цього Об’єднавчий погляд пропонує закони творення та закони відновлення як такі, що діяли в історії.

6.5. Боротьба наприкінці історії

Провіденційний погляд говорить, що наприкінці провіденційної історії відбудеться остання боротьба між «Градом Божим» і «Градом земним». Згідно з Біблією на небі воюватимуть архангел (Михаїл), який служить Богу, і диявол. Відповідно до матеріалістичного погляду в капіталістичному суспільстві — останньому класовому суспільстві в історії — відбувається гостра класова боротьба між буржуазією і пролетаріатом. Об’єднавчий погляд стверджує, що історія — це історія боротьби між добром і злом, а боротьба між добром і злом наприкінці історії — це боротьба між демократичним і комуністичним світами, яка розгортається в глобальному масштабі. У цій боротьбі комунізм зазнає поразки, а вільний світ переможе, але зрештою обидві сторони примиряться та об’єднаються завдяки Месії.

6.6. Явища наприкінці історії

Відповідно до провіденційного погляду наприкінці історії відбудуться природні катаклізми. Підставою для такого твердження є запис у Євангелії: «І зараз, по скорботі тих днів, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі попадають з неба, і сили небесні порушаться» (Мт. 24:29). Матеріалістичний погляд стверджує, що в капіталістичному суспільстві зростатимуть такі явища, як бідність, гноблення, поневолення, деградація та експлуатація, а також станеться економічний крах і соціальний хаос. Однак Об’єднавчий погляд вважає, що коли історія добігає кінця, традиційні системи цінностей зневажаються та руйнуються, зокрема занепад сексуальної моралі досягає свого піку, а суспільство занурюється в неконтрольований хаос.

6.7. Події наприкінці історії

Відповідно до провіденційного погляду наприкінці історії відбудеться «останній суд». Згідно з Біблією під час суду останніх днів вівці стануть праворуч від Христа, а козли — ліворуч (Мт. 25:33); ті, хто праворуч, тобто ті, хто йде за Богом, будуть благословенні (Мт. 25:34), а ті, хто ліворуч, тобто ті, хто йде за дияволом, будуть кинуті у вічний вогонь (Мт. 25:41). Матеріалістичний погляд стверджує, що передісторія людства закінчується, коли пролетаріат, поневолений клас, скидає буржуазію, правлячий клас, шляхом насильницької революції. Об’єднавчий погляд стверджує, що в останні дні після того, як сторони добра і зла розділяться в глобальному масштабі, сторона добра природним чином підкорить сторону зла, поширивши на неї Божу істину та любов.

6.8. Історія, яка добігає кінця

У цьому пункті розглядається питання про те, що саме закінчується в останні дні, тобто яка саме історія добігає свого кінця. У християнстві говориться, що в останні дні закінчиться гріховна історія. Іншими словами, згідно з провіденційним поглядом перемога Града Божого над Градом земним означає кінець історії гріха. Матеріалістичний погляд стверджує, що коли пролетаріат скине буржуазію, закінчиться історія класової боротьби. Однак згідно з Об’єднавчим поглядом, коли сторона добра за допомогою істинної любові природним чином підкорить сторону зла та відновить право первородства, закінчиться гріховна історія та історія боротьби між добром і злом.

6.9. Прийдешній ідеальний світ

Яким буде світ після завершення історії? Відповідно до провіденційного погляду після суду наприкінці історії настане епоха нового неба і нової землі (Об. 21—22). Однак зовсім не ясно, якою конкретно буде ця епоха нового неба і нової землі. Матеріалістичний погляд стверджує, що після революції буде реалізовано комуністичне суспільство — безкласове царство свободи. Об’єднавчий погляд на історію стверджує, що світ ідеалу творення, тобто Царство Небесне на землі, де все людство утворює одну сім’ю, буде реалізовано шляхом прийняття Месії — істинних батьків людства.

Таблиця 8.2. Порівняльний огляд провіденційного, матеріалістичного та Об’єднавчого поглядів на історію

Провіденційний погляд на історію

Матеріалістичний погляд на історію

Об’єднавчий погляд на історію

Початок історії

Створення та гріхопадіння людини

(гріховна історія)

Первіснообщинне суспільство

Створення та гріхопадіння людини

(гріховна історія)

Характер історії

Історія провидіння спасіння

Історія класової боротьби

Історія відтворення, історія провидіння відновлення

(історія боротьби добра і зла)

Рушійна сила історії

Боже провидіння

Розвиток продуктивних сил

Боже провидіння і людська частка відповідальності

Закони історичних змін

Немає

Матеріалістична діалектика

Закони творення та закони відновлення

Боротьба наприкінці історії

Боротьба між Градом Божим і Градом земним

(боротьба між ангелами та дияволом)

Боротьба між буржуазією і пролетаріатом

Боротьба між добром і злом

Явища наприкінці історії

Природні катаклізми

Економічний крах і соціальний хаос

Руйнування цінностей і соціальний хаос

Події наприкінці історії

Останній суд

Насильницька революція

Поширення Божої істини та любові

(розділення добра і зла)

Історія, яка добігає кінця

Гріховна історія

Історія класової боротьби

Гріховна історія та історія боротьби між добром і злом

Прийдешній ідеальний світ

Нове небо й нова земля

Комуністичний світ

Світ ідеалу творення

(Царство Небесне на землі)

Короткий виклад трьох поглядів на історію з точки зору згаданих вище дев’яти пунктів наведено в таблиці 8.2. Як видно з таблиці, християнський погляд на історію є містичним та ірраціональним, тому сьогодні він не в змозі бути переконливим. Історія в ньому розглядається як Боже провидіння, та оскільки законів не представлено, незрозуміло, як це провидіння відбувається. Також незбагненно те, що наприкінці історії люди, зображені козлами ліворуч, отримають вічне покарання. Крім того, незрозуміло, якими конкретно будуть нове небо й нова земля в останні дні.

Матеріалістичний погляд на історію в порівнянні з християнським є більш реалістичним, раціональним і переконливим, тому донедавна він захоплював уми багатьох молодих людей. Свого часу він підкорив майже пів світу. Сьогодні, однак, стало очевидно, що комуністичне суспільство не було ані царством свободи, ані суспільством, де всього вдосталь, відтак це суспільство зникло з лиця землі. Спочатку, за словами Тойнбі, комунізм з’явився як звинувачення проти християнства з боку сатани, бо воно не виконало своєї місії та секуляризувалося. Тому матеріалістичний погляд на історію виглядав, як перевернутий з ніг на голову християнський погляд. З цього приводу Карл Льовіт сказав: «Те, що пояснює ідеальне підґрунтя історичного матеріалізму, — це… старий єврейський месіанізм, пророкування та постійне єврейське наполягання на абсолютній справедливості.

«Маніфест комуністичної партії» як перевернута форма наукового пророцтва явно має риси віри, «переконаності тих, хто покладає надію». Таким чином, зовсім не випадково, що остаточна боротьба між двома протиборчими таборами, тобто між буржуазією і пролетаріатом, відповідає вірі в остаточний конфлікт між християнством та антихристиянством в останній період історії, і що завдання пролетаріату нагадує всесвітньо-історичну місію обраного народу.

Роль пригнобленого класу в глобальному порятунку відповідає релігійній діалектиці розп’яття та воскресіння, а перетворення царства необхідності на царство свободи відповідає перетворенню старого еону на новий еон. Увесь історичний процес, описаний у «Маніфесті комуністичної партії», відображає добре відому юдео-християнську модель тлумачення історії як подій спасіння шляхом провидіння в напрямку значимої кінцевої мети. Історичний матеріалізм — це історія спасіння в термінах політичної економії» 17.

Хоча Об’єднавчий погляд на історію виник як продовження християнського, він долає його містику та ірраціональність і представлений як єдиний реалістичний і раціональний погляд, що може подолати звинувачення проти християнського погляду на історію з боку комунізму. Християнський погляд на історію стверджував, що люди в Граді земному, які йдуть за дияволом, отримають вічне покарання, тоді як матеріалістичний погляд на історію стверджував, що пролетаріат насильницьки повалить буржуазію. Проте Об’єднавчий погляд на історію стверджує, що сторона добра природним чином підкорить сторону зла істинною любов’ю і врятує все людство, повернувши сторону зла на сторону добра. В істинно ідеальному світі все людство має стати щасливим, і Об’єднавчий погляд на історію це забезпечує.

Крім того, матеріалістичний погляд на історію критикує християнський як забобон і міф і водночас вихваляється тим, що сам по собі є науковою та закономірною історичною концепцією. Однак закони, представлені історичним матеріалізмом, насправді є вигаданими законами, які не відповідають історичним фактам; це не що інше, як довільні закони, сфальшовані для раціоналізації революції. На відміну від цього закони Об’єднавчого погляду на історію є буквальними законами, які цілковито узгоджуються з історичними фактами.