Розділ 1. Принцип Об’єднання як основа для теорії виховання

1.1. Відображення Бога і Три Благословення

Бог створив людей за своїм образом і подобою (Бут. 1:27). Він дав їм Свої благословення (Три Благословення), сказавши: «…плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і оволодійте нею, і пануйте… над кожним плазуючим живим на землі!» (Бут. 1:28). Це є основа для виховання. Отже, виховання може бути описано як процес, у ході якого діти набувають схожості з Богом. Іншими словами, виховання — це зусилля, які ведуть дітей до досягнення подібності до Бога. Бути подібним до Бога означає мати схожість із Божественним образом і Божественною природою. Людина від народження має Божественний образ (сонсан і хьонсан, янсон і имсон, а також індивідуальний образ), але в надзвичайно незрілому стані. Відповідно люди поступово набувають схожості з Божественним образом у міру свого зростання. Ще більше це стосується Божественної природи. Для людини відображати Бога — означає рости і стати повністю схожою на Бога. При цьому відображати Божественний образ означає відображати Божий сонсан і хьонсан, янсон і имсон та індивідуальний образ, а відображати Божественну природу означає відображати Його Шімджон, Логос, творчість тощо.

Серед благословень, які Бог дав людям, «плодіться» означає вдосконалювати свій індивідуальний характер; «розмножуйтеся і наповнюйте землю» означає стати подружжям і примножувати нащадків; і, нарешті, «оволодійте нею (землею) і пануйте» означає володарювати над усім творінням. Шляхом здійснення цих Трьох Благословень люди успадковують Божественний образ і Божественну природу, тобто Шімджон Бога, Логос і творчість, а також повністю відображають Бога в природі досконалості, природі примноження і природі володарювання (Рис. 5.1). Далі розглянемо докладніше досконалість, примноження та володарювання, оскільки ідея виховання ґрунтується на цих Трьох Благословеннях.

Подібність до Бога і Три Благословення

Рис. 5.1. Подібність до Бога і Три Благословення

1.1.1. Досконалість

Ісус сказав: «…будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний» (Матв. 5:48). Це заклик до людей відображати Божу природу досконалості. Досконалість означає єдність сонсан і хьонсан. У Бога сонсан і хьонсан перебувають у гармонійній взаємодії віддавання та приймання як суб’єкт і об’єкт, зосереджено на Шімджон, і утворюють одне ціле. Цей стан і є досконалість.

Відповідно для людини відображати Божу досконалість означає об’єднати свої сонсан і хьонсан, зосереджено на шімджон. Як зазначено в главі «Теорія первісної природи», у людини є чотири види сонсан і хьонсан, але тут мова йде саме про духовну душу і фізичну душу. Щоб духовна й фізична душа стали єдиними, духовна душа повинна функціонувати як суб’єкт, а фізична душа — як об’єкт, тобто духовна душа повинна керувати фізичною. Духовна душа прагне таких цінностей, як істина, добро і краса, тоді як фізична душа прагне їжі, одягу, житла та сексуального задоволення. Таким чином, щоб об’єднати духовну й фізичну душу, прагнення до істини, добра і краси в нашому житті має бути первинним, а прагнення їжі, одягу і житла — вторинним.

Центром дії віддавання та приймання між духовною і фізичною душею є шімджон та любов. Тому життя, спрямоване на їжу, одяг і житло, слід вести на основі прагнення до істини, добра і краси, ґрунтуючись на любові. Це і означає відображати Божу досконалість. У молодості людина погано розуміє такі цінності, як істина, добро та краса, але в міру дорослішання її шімджон поступово розвивається, і люди, зосереджені на любові, починають вести істинне життя, добре життя і красиве життя. Таким чином, вони починають поступово відображати Божу досконалість.

Оскільки люди є двоїстими істотами з духовним «я» і фізичним «я», дорослішання людини включає в себе зростання духовного «я» і зростання фізичного «я». Перше Благословення, а саме «плодіться», означає не стільки зростання фізичного «я», скільки зростання духовного «я», тобто вдосконалення духовного рівня. Проте духовне «я» зростає не відокремлено від фізичного «я», а безпосередньо через дію віддавання та приймання з ним. Перше Благословення було дане людям як обіцянка: зрісши таким чином, ви успадкуєте Божу досконалість.

1.1.2. Примноження

Люди мають відображати Божу природу примноження. Це означає, що вони повинні дорости до стадії примноження в дітях. Бог гармонійно втілює в Собі властивості янсон та имсон. Схожим чином, люди повинні відображати гармонію Божих янсон та имсон. Гармонія янсон та имсон для людей означає гармонію чоловіка і дружини. Люди були створені завдяки Божій природі примноження, тобто завдяки дії віддавання та приймання (єдності) між Божими атрибутами сонсан і хьонсан, а також гармонії між янсон і имсон. Відповідно люди можуть також примножуватися в дітях завдяки єдності душі і тіла та гармонії янсон і имсон (між чоловіком і жінкою).

Відображати Божу природу примноження означає мати здібності вступати в гармонійну дію віддавання та приймання між янсон та имсон подібно до Бога. Для цього чоловік і жінка повинні досягти зрілості, щоб бути кваліфікованими одружитися і народити дітей. Тобто чоловік має володіти всіма чоловічими якостями, а жінка має володіти всіма жіночими якостями. Інакше кажучи, вони мусять подорослішати й набути здатність виконувати обов’язки чоловіка та дружини відповідно. Друге Благословення було дане людям як обіцянка: після набуття таких якостей і здібностей ви зможете одружитися та народжувати дітей.

1.1.3. Володарювання

Люди також мають відображати Божу природу володарювання. Це означає відображати Божу творчу спроможність — створювати об’єкти (нові істоти) на основі шімджон (любові). Бог створив людину і все творіння, щоб володарювати над ними за допомогою творчості. При створенні людей було наділено цією творчістю для того, щоб на основі шімджон володарювати над усім творінням. Третє Благословення було дане людям як обіцянка: ви матимете таку здатність, якщо досягнете досконалості.

Наприклад, уся промислова діяльність пов’язана з володарюванням над речами. Фермери обробляють землю, що є однією з форм володарювання над землею. На фабриках робітники виробляють товари із сировини із застосуванням машин — це також одна з форм володарювання над сировиною та машинами. Рибальство є однією з форм володарювання над рибою та водами, а лісництво — над деревами й лісами.

Володарювати над творінням означає проявляти щодо творіння творчість. З погляду формування чотирьохпозиційної основи творчість передбачає вміння утворити внутрішню і зовнішню чотирьохпозиційну основу. Наприклад, у сільському господарстві фермери за допомогою нових ідей (креативності) докладають творчі зусилля, щоб зібрати більший урожай. У комерції також люди не будуть успішними без ідей і креативності. Коротко кажучи, сільське господарство, гірнича індустрія, промислове виробництво, комерція, лісництво, рибальство та інші галузі людської діяльності — всі вони є об’єктами для людської творчості та формами володарювання над творінням. Наука й мистецтво також входять до категорії володарювання над творінням. Керування суспільством за допомогою політики теж належить до володарювання над творінням.

Однак через гріхопадіння люди не змогли успадкувати творчість Бога. Творчість Бога зосереджена на Шімджон, але внаслідок гріхопадіння людина почала проявляти егоїстичну творчість, зосереджену на самій собі, що часто завдає шкоди суспільству й природі. Прикладом є виробництво зброї для війни або забруднення навколишнього середовища. Тому з точки зору нової теорії виховання, вчителі повинні направляти студентів до прояву творчості на основі шімджон, тобто навчити їх відображати Божу природу володарювання.

1.2. Процес розвитку людини

Людина створена, щоб відображати Бога. Але це не означає, що людина відображає Бога з моменту свого народження. Щоб стати подібною до Бога, їй потрібен певний період для розвитку, оскільки світ творіння — це світ часу та простору. Таким чином, люди проходять у своєму розвитку три стадії: формування, зростання й завершення, щоби зрештою відображати Бога в досконалості, примноженні та володарюванні. Розвиток людини — це процес уподібнення Богові в аспектах Його особистості, Його гармонії янсон та имсон і Його творчості.

Три Благословення, які Бог дав людям, означають, що, досягши досконалості, вони повністю успадкують Божу природу досконалості, примноження і володарювання. Тому Три Благословення фактично є трьома обіцянками, даними Богом людині. Проте внаслідок гріхопадіння ці Три Благословення не було здійснено. Як описано в Книзі Буття, Три Благословення було дано у вигляді наказу. Хоча люди й скоїли гріхопадіння, ці Божі накази (благословення) не було скасовано і як такі діють донині. Це означає, що Небесна воля спонукала людину через її підсвідомість виконувати ці три накази, тобто Три Благословення. Ось чому люди роблять зусилля в напрямку втілення Трьох Благословень, навіть несвідомо. Іншими словами, навіть у грішному суспільстві люди, відповідно до Небесної волі, підсвідомо намагалися, хоч і незграбно, рости особистісно, знайти гарну пару і створити сім’ю, панувати над природою та покращувати суспільство. Саме з цієї причини люди мають бажання рости, бажання одружитися, бажання панувати, бажання покращувати тощо. Але ці бажання досі не було виконано в повній мірі через гріхопадіння прабатьків людства.

Так чи інакше, в первісному світі людині слід рости, щоб виконати Три Благословення. Решта творіння теж росте, проте воно зростає на основі автономності та володарювання Принципу. Іншими словами, воно росте природним шляхом, оскільки життєва сила всередині об’єктів творіння спонукає їх до зростання. Адже автономність і володарювання Принципу і є самим життям. Щодо людини, однак, слід зазначити, що її фізичне «я» також зростає під впливом автономності та володарювання Принципу, як і інше творіння, але духовне «я» зростає не так. Духовне «я» зростає, лише коли людина виконує свою частку відповідальності. Тому на людину було покладено частку відповідальності. Це означає, що люди вдосконалюють свою особистість через власні відповідальність та зусилля. Таким чином, люди з власної вільної волі повинні докладати зусиль, щоб дотримуватися норм (Принципу) і при цьому відчувати (переживати на власному досвіді) Шімджон Бога.

Родоначальники людства Адам і Єва повинні були зростати, дотримуючись Божої заповіді; відчувши Божий Шімджон, вони мали стати подружжям і втілити істинну любов Бога. Та, оскільки Адам і Єва мали стати першопредками, які представляють усе людство, на них було покладено не лише власну частку відповідальності, а й більшу частину відповідальності їхніх нащадків. З цієї причини Бог ніколи не втручався в частку відповідальності Адама та Єви.

Якби Адам і Єва своїми силами виконали до кінця таку важку відповідальність, дотримуючись Божої заповіді, їхні нащадки змогли б досягти досконалості, виконавши навіть вкрай малу частку відповідальності, тобто просто слухаючись батьківських повчань. З цієї причини Адам і Єва мали втілити Три Благословення, виконавши свою відповідальність суто самостійно, без будь-чиєї допомоги. Після того, як Адам і Єва досягли б досконалості, їхні діти мали б слухатися повчань своїх батьків, тобто отримувати батьківське виховання.

Звідси походить вимога до батьків учити своїх дітей. Інакше кажучи, батьківське виховання потрібне дітям для того, щоб виконати свою частку відповідальності. Тут закладається ідея виховання. Фундаментальна ідея виховання полягає в тому, що батьки навчають своїх дітей і ведуть їх до втілення Трьох Благословень. Отже, первісно місцем навчання має бути батьківський дім. Однак у міру розвитку цивілізації обсяг інформації і навчання виріс, і це унеможливило для батьків здійснювати в сім’ї весь обсяг навчання. Тому місце виховання неминуче перемістилося із сім’ї до школи — професійне місце для навчання, де від імені батьків, учнів навчають учителі. Отже, вчителі, як представники батьків, мають навчати учнів із батьківським шімджон. Таким є первісний підхід до виховання.

1.3. Три ідеали виховання

За теорією виховання філософії Об’єднання мета виховання полягає в тому, щоб допомогти учневі досягти відображення Божої природи досконалості, Божої природи примноження та Божої природи володарювання. Ідеали виховання може бути встановлено, виходячи з цієї мети.

Відображення Божої природи досконалості означає досконалість особистості або досконалість характеру, яка веде до втілення Першого Благословення. Відображення Божої природи примноження означає досконалість сім’ї, яка веде до втілення Другого Благословення. Воно означає, що чоловік і жінка в майбутньому одружаться і створять гармонійну сім’ю, яка виражатиме подружню гармонію. Відображення Божої природи володарювання означає досконалість володарювання, яка веде до втілення Третього Благословення. Воно стосується відображення творчості Бога заради володарювання над усім творінням.

Таким чином, три ідеали виховання за теорією виховання філософії Об’єднання — це досконалість особистості заради втілення Першого Благословення, досконалість сім’ї заради втілення Другого Благословення та досконалість володарювання заради втілення Третього Благословення.