Карл Ясперс: освітлення історичної таємниці осьового часу

Примітка 3. До розділу “2.6. Закон періоду числа шість

Карл Ясперс писав: «…однак у цьому криється історична таємниця, яка поглиблюється в міру дослідження нами фактичних даних. В осьовому часі з його разючим багатством духовного творення, яке визначило всю історію людства до наших днів, таїться загадковість, через яку в трьох сферах незалежно один від одного відбувається аналогічний, однотипний розвиток» (там само, с. 13).