Репресії радянських митців та викривлення реальності у соцреалізмі за Р. О. Медведєвим

Примітка 26. До розділу “10.2. Критика соціалістичного реалізму

У книзі «До суду історії: генезис та наслідки сталінізму» (London: Macmillan, 1972) Р. О. Медведєв, який засуджував сталінізм, описує репресії радянських письменників і митців наприкінці 1930-х років. Також він розкриває справжнє обличчя соцреалізму, що він не зображував фактичну дійсність, а, навпаки, прикрашав реальність, щоб прославити комунізм. «У сорокових роках, — міркує Медведєв, — характерною рисою багатьох літературних творів було прикрашання реальності. Бажане видавалося за дійсне, а вади замовчувалися» (с. 531). Далі він говорить: «Творчість відрізнялася надзвичайною похмурістю; у всіх сферах літератури й мистецтва створювалася велика кількість сірих, нецікавих робіт» (с. 532).