Різниця між поняттями «об’єкт» у меті трьох об’єктів і у суб’єктно-об’єктних стосунках

Примітка 2. До розділу “1. Принципова основа для теорії етики Об’єднання

Поняття «об’єкт» у меті трьох об’єктів і поняття «об’єкт» у суб’єктно-об’єктних стосунках, які пояснюються в Онтології, дещо відрізняються. У першому випадку «об’єкт» є об’єктом у простому значенні, а в другому випадку «об’єкт» означає істоту, яка стоїть навпроти суб’єкта.