Все суще було створено завдяки дії віддавання та приймання між Божими сонсан і хьонсан

Примітка 28. До підрозділу “2.2.4.4.3. Зовнішня дія віддавання та приймання

З цього приводу у «Викладі Принципу» написано так: «світ творіння виник у результаті примноження субстанційних утілень первісних сонсан і хьонсан Бога, яке відбувалося шляхом сусучагьон (дії віддавання та приймання) і було направлене на втілення мети творення» (2019, с. 54).