Освальд Шпенглер про гомологію історичних явищ і одночасність культурних феноменів

Примітка 10. До розділу “3.7. Закон синхронності провидіння

Освальд Шпенглер писав: «З гомології історичних явищ випливає зовсім нове поняття. Я називаю «одночасними» два історичні факти, які виступають кожен у своїй культурі у строго однаковому — відносному — становищі і, отже, мають строго відповідне значення… Я сподіваюся довести, що всі без винятку великі творіння та форми релігії, мистецтва, політики, суспільства, господарства, науки одночасно виникають, завершуються і згасають у всій сукупності культур; що внутрішня структура однієї повністю відповідає всім іншим» (The Decline of the West, trans. Charles Francis Atkinson. London: George Allen & Unwin, Ltd., 1961. P. 112).

Пов’язуючи античну й Західну культури, він називає одночасними постатями, наприклад, Олександра Македонського й Наполеона в політиці, Піфагора й Декарта в математиці тощо.