Тойнбі про 400 років потрясінь, що привели до створення Римської імперії

Примітка 8. До розділу “3.3. Закон відновлення числа чотири

Про 400 років потрясінь, що привели до створення Римської імперії, Тойнбі говорить так: «Історик бачить, що греко-римське суспільство досягло підйому за часів Августа після битви при Акції. Він бачить також, що той надлом, який передував цьому, почався з розв’язування Пелопоннеської війни чотирма століттями раніше. Для нього, історика, насущним стає питання: що саме збилося в суспільному механізмі в V столітті до н. е., продовжуючись до I століття до н. е.? Так ось, розв’язання цього питання може бути знайдено лише в тому разі, якщо грецьку та римську історію буде піддано дослідженню як єдине неподільне ціле» (Civilization on Trial. New York: Oxford University Press, 1948. P. 46).

Однак він заключає, що якщо це питання буде розв’язано, це буде щось на кшталт одкровення: «І якщо комусь вдасться в променях цього світла щось розгледіти, то побачене, повірте досвіду (experto crede), виявиться неймовірним осяянням» (там само, с. 61).